Bơm định lượng màng ngăn phòng thí nghiệm SIMDOS

SIMDOS Laboratory Dosing/Metering Pumps

KNF Neuberger
Bơm định lượng màng ngăn KNF SIMDOS dành riêng cho phòng thí nghiệm, hỗ trợ nhiều cài đặt lập trình, bao gồm chế độ tăng cường “Cycle Mode”, hỗ trợ rộng rãi các loại chất lỏng , có các ưu điểm như hiệu chỉnh dễ dàng, thao tác trực giác, không chiếm không gian, chống tung hất…

Các sản phẩm

2 Mục

No.

Model

Liều lượng phân phối ở áp suất không khí

Phần hút khí, loại tự hút

Áp suất

SIMDOS 02

30 µl – 999 ml

Liều lượng phân phối ở áp suất không khí

2 mWg

Phần hút khí, loại tự hút mWg

6 bar

Áp suất bar

Tìm hiểu nhiều hơn

SIMDOS 10

1 ml – 999 ml

Liều lượng phân phối ở áp suất không khí

3 mWg

Phần hút khí, loại tự hút mWg

6 bar

Áp suất bar

Tìm hiểu nhiều hơn

Quay lại:

Bơm phòng thí nghiệm

Liên hệ chúng tôi

Thông tin liên hệ chi tiết

Liên hệ chúng tôi Trở lại phần đầu trang