Bơm chân không màng ngăn và máy cô đặc

Diaphragm Vacuum Pumps and Compressors

KNF Neuberger
Thích hợp ứng dụng như: chưng cất chân không, lọc hút khí và sấy khô…, bao gồm chống nổ ATEX, chịu ăn mòn hóa chất và có thể xử lý khí ẩm …máy chống nổ là đầu bơm TFT PTFE, trượt thấp, an toàn ổn định, máy khí ẩm có thể tự động loại bỏ chất tụ lạnh.

Tiểu thể loại

Bơm chân không chống nổ ATEX

Bơm chân không dòng KNF LABOPORT® sử dụng đầu bơm TFM PTFE, kết cấu polymer mật độ cao , giảm rõ rệt ảnh hưởng…

Kiểm tra

Bơm chân không màng ngăn và máy cô đặc

Bơm kiểu màng ngăn liệt kê lựa chọn đều có thể hút khô (Dry-Run Safe), vận chuyển sạch sẽ, không ô nhiễm chất trung…

Kiểm tra

Bơm chân không chịu kiềm axit

Sử dụng đầu bơm PTFE, van FFPM và vật liệu chịu ăn mòn như màng ngăn có bằng sáng chế PTFE-Coated, là dòng sản…

Kiểm tra

Bơm chân không chịu kiềm a xít dùng cho khí ẩm

Dòng sản phẩm LABOPORT® SD chuyên dành cho khí ẩm cao, mang KNF Self Drying System, thông qua nguyên lý chênh cao áp, cứ…

Kiểm tra

Quay lại:

Bơm phòng thí nghiệm

Liên hệ chúng tôi

Thông tin liên hệ chi tiết

Liên hệ chúng tôi Trở lại phần đầu trang