Bơm chân không màng ngăn và máy cô đặc

Diaphragm Vacuum Pumps and Compressors

KNF Neuberger
Bơm kiểu màng ngăn liệt kê lựa chọn đều có thể hút khô (Dry-Run Safe), vận chuyển sạch sẽ, không ô nhiễm chất trung gian, thông thường dùng cho chân không, ép nén và vận chuyển, như chưng cất chân không phòng thí nghiệm, lọc hút khí và sấy khô…cung cấp các kiểu loại đa dạng tương thích với các chất trung gian khác nhau.

Các sản phẩm

5 Mục

No.

Model

Lưu lượng áp suất khí

Độ chân không

Áp suất

N 816.1.2 K_.18 Series

30 l/min

Lưu lượng áp suất khí l/min

Tối thiểu có thể đạt 100 mbar abs.

Độ chân không mbar abs.

0.5 bar g

Áp suất bar g

Tìm hiểu nhiều hơn

N 816.3 K_.18 Series

16 l/min

Lưu lượng áp suất khí l/min

Tối thiểu có thể đạt 15 mbar abs.

Độ chân không mbar abs.

0.5 bar g

Áp suất bar g

Tìm hiểu nhiều hơn

N 920 G

21 l/min

Lưu lượng áp suất khí l/min

2 mbar abs.

Độ chân không mbar abs.

0.5 bar g

Áp suất bar g

Tìm hiểu nhiều hơn

N 938.50 K_.18 Series

Tối đa có thể đạt 32 l/min

Lưu lượng áp suất khí l/min

Tối thiểu có thể đạt 12 mbar abs.

Độ chân không mbar abs.

0.5 bar g

Áp suất bar g

Tìm hiểu nhiều hơn

N 86 K_.18 Series

Tối đa có thể đạt 6 l/min

Lưu lượng áp suất khí l/min

Tối thiểu có thể đạt 100 mbar abs.

Độ chân không mbar abs.

Tối đa có thể đạt 2.5 bar g

Áp suất bar g

Tìm hiểu nhiều hơn

Quay lại:

Bơm phòng thí nghiệm

Liên hệ chúng tôi

Thông tin liên hệ chi tiết

Liên hệ chúng tôi Trở lại phần đầu trang