Bơm chân không chịu kiềm axit

Laboratory Chemical-Resistant Vacuum Pumps

KNF Neuberger
Sử dụng đầu bơm PTFE, van FFPM và vật liệu chịu ăn mòn như màng ngăn có bằng sáng chế PTFE-Coated, là dòng sản phẩm thiết kế riêng cho chất trung gian ăn mòn và xâm lấn, 100% không dầu, an toàn đáng tin cậy, vận chuyển sạch sẽ.

Các sản phẩm

4 Mục

No.

Model

Lưu lượng áp suất khí

Độ chân không

Áp suất

N 820.3 FT.18

20 l/min

Lưu lượng áp suất khí l/min

8 mbar abs.

Độ chân không mbar abs.

1 bar g

Áp suất bar g

Tìm hiểu nhiều hơn

N 840.3 FT.18

34 l/min

Lưu lượng áp suất khí l/min

8 mbar abs.

Độ chân không mbar abs.

1 bar g

Áp suất bar g

Tìm hiểu nhiều hơn

N 842.3 FT.18

34 l/min

Lưu lượng áp suất khí l/min

2 mbar abs.

Độ chân không mbar abs.

1 bar g

Áp suất bar g

Tìm hiểu nhiều hơn

N 810.3 FT.18

10 l/min

Lưu lượng áp suất khí l/min

8 mbar abs.

Độ chân không mbar abs.

1 bar g

Áp suất bar g

Tìm hiểu nhiều hơn

Quay lại:

Bơm phòng thí nghiệm

Liên hệ chúng tôi

Thông tin liên hệ chi tiết

Liên hệ chúng tôi Trở lại phần đầu trang