Bơm vận chuyển chất lỏng LIQUIPORT

LIQUIPORT Diaphragm Liquid Transfer Pumps

KNF Neuberger
Bơm vận chuyển chất lỏng phòng thí nghiệm kiểu loại đa dạng, thao tác đơn giản, lưu lượng tối đa 3.0 l/min, sử dụng chất liệu chống ăn mòn như PTFE, FFPM, PVDF…bảo vệ cấp IP 65, dường như tất cả các loại chất lỏng đều thích hợp sử dụng dòng loại máy này, có thể hút khô cũng có thể tự hút, không cần bảo trì.

Các sản phẩm

4 Mục

No.

Model

Lưu lượng áp suất khí

Phần hút khí, loại tự hút

Phần áp suất

LIQUIPORT 1.100

0.2–1.3 l/min

Lưu lượng áp suất khí l/min

3 mWg

Phần hút khí, loại tự hút mWg

60 mWg

Phần áp suất mWg

Tìm hiểu nhiều hơn

LIQUIPORT 1.300

0.5–3.0 l/min

Lưu lượng áp suất khí l/min

3 mWg

Phần hút khí, loại tự hút mWg

60 mWg

Phần áp suất mWg

Tìm hiểu nhiều hơn

LIQUIPORT 100

0.2–1.3 l/min

Lưu lượng áp suất khí l/min

3 mWg

Phần hút khí, loại tự hút mWg

10 mWg

Phần áp suất mWg

Tìm hiểu nhiều hơn

LIQUIPORT 300

0.5–3.0 l/min

Lưu lượng áp suất khí l/min

3 mWg

Phần hút khí, loại tự hút mWg

10 mWg

Phần áp suất mWg

Tìm hiểu nhiều hơn

Quay lại:

Bơm phòng thí nghiệm

Liên hệ chúng tôi

Thông tin liên hệ chi tiết

Liên hệ chúng tôi Trở lại phần đầu trang