Máy cô đặc giảm áp

Rotary Evaporators

KNF Neuberger
Máy cô đặc giảm áp thế hệ mới KNF, có thể tự động ghi nhớ tham số thao tác, kèm theo nhiều thiết kế tăng cường an toàn, khiến công tác chưng cất mỗi ngày trở nên dễ dàng hơn, hiện tại cung cấp RC900 điều khiển từ xa bằng bluetooth, và RC600 thiết kế riêng cho đơn vị giáo dục.

Quay lại:

Bơm phòng thí nghiệm

Liên hệ chúng tôi

Thông tin liên hệ chi tiết

Liên hệ chúng tôi Trở lại phần đầu trang