Hệ thống bơm chân không

Laboratory Vacuum Pump Systems

KNF Neuberger
Hệ thống bơm chân không KNF hỗ trợ rộng rãi các loại dung môi, có thể rút ngắn hiệu quả thời gian xử lý; các loại máy SC 920 / SC 950 / SCC 950… hỗ trợ thao tác điều khiển từ xa, giúp nhân viên được giữ khoảng cách với thiết bị nguy hiểm, tăng cường hiệu quả tính an toàn trong thao tác.

Các sản phẩm

5 Mục

No.

Model

Lưu lượng áp suất khí

Độ chân không

Xây dựng hệ thống

SBC 840.40

Tối đa có thể đạt 34 l/min

Lưu lượng áp suất khí l/min

Tối thiểu có thể đạt 10 mbar abs.

Độ chân không mbar abs.

Pump, base plate, separator, condenser, vacuum controller, valves and electrical supply unit

Xây dựng hệ thống

Tìm hiểu nhiều hơn

SBC 860.40

Tối đa có thể đạt 60 l/min

Lưu lượng áp suất khí l/min

Tối thiểu có thể đạt 4 mbar abs.

Độ chân không mbar abs.

Pump, base plate, separator, condenser, vacuum controller, valves and electrical supply unit

Xây dựng hệ thống

Tìm hiểu nhiều hơn

SC 820

Tối đa có thể đạt 20 l/min

Lưu lượng áp suất khí l/min

Tối thiểu có thể đạt 8 mbar abs.

Độ chân không mbar abs.

Pump, base plate, separator, condenser and vacuum controller

Xây dựng hệ thống

Tìm hiểu nhiều hơn

SC 840

Tối đa có thể đạt 34 l/min

Lưu lượng áp suất khí l/min

Tối thiểu có thể đạt 8 mbar abs.

Độ chân không mbar abs.

Pump, base plate, separator, condenser, and vacuum controller

Xây dựng hệ thống

Tìm hiểu nhiều hơn

SC 920 G

Tối đa có thể đạt 21 l/min

Lưu lượng áp suất khí l/min

Tối thiểu có thể đạt 2 mbar abs.

Độ chân không mbar abs.

Pump, separator, condenser, wireless remote control / speed regulated

Xây dựng hệ thống

Tìm hiểu nhiều hơn

Quay lại:

Bơm phòng thí nghiệm

Liên hệ chúng tôi

Thông tin liên hệ chi tiết

Liên hệ chúng tôi Trở lại phần đầu trang